niedziela, 6 marca 2016

REGULAMIN, FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYRegulamin Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych - AmBrit2016
1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego Zespołu Szkół     Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 w Krakowie
2.       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. 5-6 szkół podstawowych
3.       Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach :
 • Etap szkolny27.04.2016 (godzina dowolna) w formie testu wyboru, do przeprowadzenia przez nauczycieli języka angielskiego w szkole. Test przygotowują organizatorzy i przekazują go wraz z kluczem drogą mailową szkole uczestniczącej w konkursie. Szkoła samodzielnie drukuje odpowiednią ilość egzemplarzy testu. Uczniowie uczestniczą w konkursie w dwuosobowych drużynach. Każda para wspólnie pisze test.  Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wyłoni dwie dwuosobowe drużyny, które będą ją reprezentować w kolejnym etapie (w przypadku dużej ilości szkół tylko jedna drużyna). Decyzja co do Ilości drużyn zostanie podjęta przed pierwszym etapem na podstawie zainteresowania uczniów/szkół ofertą konkursu i podana na stronie konkursu. Szkołę organizatora reprezentują zawsze dwie drużyny.
 • Etap międzyszkolny11.05.2016 (godzina zostanie podana na stronie konkursu w późniejszym terminie) w formie dwuetapowego turnieju wiedzy o kulturze, historii i geografii Wielkiej Brytanii, zorganizowanego w siedzibie organizatora, Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6, os. Na Stoku 52, Kraków. Pierwsza część w formie turnieju typu „Jeden z dziesięciu” polega na odpowiedzi ustnej na wylosowane pytania. Część finałowa rozgrywana jest między trzema najlepszymi drużynami i składa się z różnorodnych, krótkich zadań pisemnych. W razie równego wyniku punktowego przeprowadzana jest dogrywka. Na II etap zapraszamy uczestników z nauczycielami oraz niewielką publicznością.
4.    Za przygotowanie testu do etapu szkolnego i pytań do II etapu  odpowiedzialni są  organizatorzy.
5.    Pytania w obu etapach konkursu zostaną ułożone w języku polskim(nazwy własne mogą być podawane w języku angielskim) w oparciu o zagadnienia dostępne na stronach internetowych, których dokładne adresy wraz z zakresem znajdują się w załączniku nr 1. Strony te są w języku angielskim.
6.    Zarówno w etapie szkolnym jak i turnieju międzyszkolnym biorą udział drużyny dwuosobowe, a więc sugerujemy, by przygotowania do konkursu odbywały się również w parach (można podzielić się materiałami i uczynić każdą osobę odpowiedzialną za konkretne zagadnienia).
7.    Sponsorem nagrody głównej, rocznego darmowego kursu języka angielskiego dla zwycięzców konkursu, jest Akademia Języków Obcych Smart Chat. Wszelkie informacje o szkole znajdują się na stronie www.smartchat156.blogspot.com Za zajęcie II i III lokaty uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe. Bieżące informacje dotyczące konkursu będą udostępniane na stroniehttp://ambritzsoi6.blogspot.com/. Zapraszamy także na stronę naszej szkoły: http://zsoi6.krakow.pl
8.    Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 20 kwietnia 2016 r. (termin wydłużono) na adres mailowy katarzyna_dyjak@poczta.onet.pl lub telefonicznie - nr tel 660474733 (pan Marcin Żak.) Prosimy o zgłoszenia według wzoru w załączniku nr 2. Po pierwszym etapie nauczyciel koordynujący konkurs w danej szkole wysyła na powyższy adres imiona i nazwiska dzieci z dwóch par (jednej w przypadku dużej ilości zgłoszeń), które osiągnęły najlepsze wyniki (patrz załącznik nr 3) oraz skany zgód rodziców na udział w konkursie (załącznik nr 4). W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Dyjak na powyższy adres mailowy.
 załączniki - PROSIMY O PRZEKOPIOWANIE DO DOKUMENTU W PROGRAMIE WORD

Załącznik nr 2

Zgłoszenie szkoły do Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych AmBrit 2016

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………..
Nazwisko i imię nauczyciela koordynującego konkurs w szkole:…………………………………………………………………..
Adres e-mail nauczyciela:………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………….
Orientacyjna liczba par biorących udział w konkursie: ……………………………


Załącznik nr 3
Wyniki etapu szkolnego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych AmBrit 2016
I miejsce
Imię i nazwisko:………………………………………………….. klasa…….
Imię i nazwisko: …………………………………………………. Klasa…….
Wynik punktowy pary: ……………………………………………….
II miejsce
Imię i nazwisko: ………………………………………………… klasa…….
Imię i nazwisko: ………………………………………………… klasa…….
Wynik punktowy pary: ………………………………………………
  


Załącznik nr 4
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………. ucznia szkoły …………………………………………………….……….. na udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych AmBrit 2016. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz jego wizerunku (zdjęcia z konkursu) na potrzeby konkursu, umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły -organizatora oraz w przypadku zdobycia nagrody głównej przekazanie wyżej wymienionych danych fundatorowi nagrody.
Data: …………………………………
Podpis rodzica / opiekuna prawnego ………………………

Załącznik Nr 1 - lista zagadnień do konkursuCałość informacji obowiązujących do wszystkich etapów konkursu zawarta jest na stronie:


Z menu po lewej stronie obowiązują zagadnienia:
 • Facts and figures
  • Introduction
   • The countries
   • The land
   • The regions (wraz z opisami regionów)
  • The United Kingdom
  • Great Britain
   • England
   • Scotland
   • Wales
  • Identity
  • Religion
  • Multiculture
  • Population
  • Weather
 • London
  • Quick facts about London
  • Buckingham Palace
  • Transport (Bus, Taxi, Underground, Train, Aeroplane – klikamy na obrazki)
  • Buildings and landmarks (Tower of London; Tower Bridge; Buckingham Palace; Trafalgar Square; The Palace of Westminster; Westminster Abbey; Jewel House; St. Paul’s Cathedral; Shakespeare Globe; London Eye; Big Ben)
  • Essential information
 • Union flag (wraz z powstawaniem flagi –przechodzimy strzałkami na dole strony)
 • Customs and traditions
  • Festivals & holidays
  • National days
  • Nationa lflowers
  • Traditional dances
  • Bank holidays
  • Superstitions
 • Monarchy
  • The queen
  • The Royal Family
  • Succession
  • Family Tree
  • Kings and Queens
 • Etiquette
  • Do’s and don’ts
 • Government
 • Food and drink
  • Meal Times
  • Main dishes
 • Sports and leisure
Jakiekolwiek inne materiały nawiązujące do podanych wyżej tytułów, np. lekcje kulturowe w podręcznikach do nauki j. angielskiego będą pomocne w przygotowaniu do konkursu, ale wszystkie pytania zostaną ułożone ściśle w oparciu o podane lektury.

OFERTA AKADEMII JĘZYKÓW OBCYCH 'SMART CHAT' (sponsora nagrody głównej)